Efektywność rolnictwa.

Transformacja gospodarki w Polsce niesie za sobą przeprowadzenie niezbędnych zmian także w sferze produkcji rolnej. Obecnie około 50% gospodarstw w Polsce nie ma charakteru towarowego i produkuje żywność głównie na własne potrzeby. Charakterystyczną cechą polskiego rolnictwa jest także rozdrobniona struktura agrarna. W Polsce przeważają gospodarstwa rolne o małej powierzchni.  Rolnictwo zatrudnia około 26% ogółu zatrudnionych, którzy wytwarzają około 6% dochodu narodowego. Istotnym czynnikiem efektywności rolnictwa jest poziom zaopatrzenia w środki produkcji i usługi. Polskie rolnictwo zużywa mniej nawozów sztucznych i pestycydów niż rolnictwo pozostałych państw Europy Zachodniej. Może to jednak stać się to atutem eksportowym a także przyczynić do lepszego stanu środowiska. Zmiany są istotnym czynnikiem podniesienia konkurencyjności eksportu produktów rolnych, przy czym istotną rolę odgrywa duże zainteresowanie firm zagranicznych inwestycjami w tą gałąź przemysłu. Podstawą produkcji rolnej jest mechanizacja. Urządzenia winny działać sprawnie przez długi czas. =Części do ciągników i =części do maszyn rolniczych powinny być łatwo dostępne po atrakcyjnych cenach  na najwyższej jakości. Tylko sprawność maszyn zapewni ciągłość produkcji w gospodarstwach rolnych. Tutaj duże znaczenie mają wszystkie =części rolnicze nie tylko te najważniejsze.

Leave a Reply

Search
Archives